Các ưu việt độc đáo chỉ có ở giải pháp iLendingPro

06:12' CH - Thứ tư, 04/05/2016

Thiết kế hướng tới khách hàng

Giải pháp lấy chủ thể khách hàng làm trung tâm của thiết kế, xung quanh có tới 7 module lớn theo mô hình quan hệ một-nhiều, trong đó có tới 3 module nhằm quản lý phân loại khách hàng phục vụ cho đánh giá rủi ro cũng như các báo cáo phân tích (MIS) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cũng như nội bộ. Giải pháp lấy cán bộ Quan hệ khách hàng là điểm khởi đầu của mọi quy trình tín dụng, cán bộ Hỗ trợ tín dụng (HTTD) là đầu mối tập hợp mọi luồng thông tin cần hướng tới.

Tổ chức thông tin đa cấp khắp nơi

Giải pháp khác biệt với hầu hết các đối thủ cạnh tranh ở mô hình tổ chức sản phẩm có tính kế thừa. Trong bối cảnh các Ngân hàng cạnh tranh gay gắt, việc ra đời một sản phẩm mới phải nhanh chóng bằng cách thừa kế từ những sản phẩm cũ, ngoài ra có thể tùy biến ở các đặc tính khác biệt, các yêu cầu khác biệt. Trong Giải pháp, các cán bộ quản lý chỉ việc khai báo sản phẩm con thừa kế từ một sản phẩm mẹ, bổ sung thêm các thông tin khác biệt là có thể nhanh chóng đưa sản phẩm vào kinh doanh.

Mô hình mẹ-con được áp dụng khắp mọi nơi trong Giải pháp: Sản phẩm, ngành nghề kinh doanh, tổ chức tài sản đảm bảo, tổ chức kho hàng và quản lý giấy tờ có giá…

Tổ chức thông tin đa chiều khắp nơi

Giải pháp đưa cái nhìn một thế giới thực đa chiều vào giải pháp thông qua quan hệ một-nhiều ở khắp mọi nơi có thể áp dụng được

 • Một khách hàng có nhiều hồ sơ tín dụng tại nhiều chi nhánh khác
 • Một hồ sơ tín dụng được duyệt có nhiều lần giải ngân
 • Một hồ sơ tín dụng được đảm bảo từ nhiều Tài sản đảm bảo (TSĐB) với tỷ lệ đóng góp khác nhau
 • Một hồ sơ tín dụng được kiểm soát bởi nhiều hạn mức rủi ro khác nhau tùy thuộc phân nhóm khách hàng, ngành nghề kinh doanh, tài sản đảm bảo
 • Một Tài sản đảm bảo có thể tham gia nhiều hồ sơ tín dụng khác nhau
 • Một TSĐB thuộc quyền sở hữu của nhiều khách hàng khác nhau
 • Một TSĐB có thể có nhiều phương pháp định giá bởi các nhà cung cấp khác nhau
 • Một khách hàng liên quan đến nhiều khách hàng khác, có quan hệ tín dụng ở nhiều tổ chức khác nhau
 • Một khách hàng có nhiều phương án chấm điểm tín dụng khác nhau bởi các mô hình chấm điểm khác nhau, các tổ chức chấm điểm khác nhau, kỳ chấm điểm khác nhau
 • Một khách hàng tham gia vào nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, là thành viên của nhiều nhóm khách hàng khác nhau việc vay vốn sẽ bị kiểm soát bởi hạn mức của nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau
 • Một user trong Giải pháp là thành viên của nhiều group khác nhau, mỗi group có thể có các thành viên là nhiều users hay groups khác

Khả năng tùy biến nhập liệu không phụ thuộc giải pháp

Giải pháp cung cấp khả năng định nghĩa các trường nhập liệu (Custom Fields) với nhiều loại dữ liệu không giới hạn số lượng. Việc gắn các trường này vào từng phân nhóm khách hàng, loại sản phẩm, loại tài sản đảm bảo, các chỉ tiêu tài chính… cho phép khả năng tùy biến vô tận về nhu cầu quản lý của mỗi Ngân hàng. Việc tùy biến cho phép có những sản phẩm nhập liệu và phê duyệt nhanh chóng trong khi các sản phẩm khác đòi hỏi thông tin kiểm soát chặt chẽ và khả năng phân tích báo cáo sau này phong phú.

Các trường có thể kiểm soát theo giá trị (min, max), độ dài (length), danh sách chọn (list of values)

Quản lý hạn mức toàn ngân hàng (enterprise wide limit)

Module Limit của Giải pháp có khả năng tùy biến để thành một trung tâm kiểm soát hạn mức tập trung chứ không đơn thuần kiểm soát hạn mức tín dụng. Với sự tích hợp đúng đắn, có thể sử dụng để thiết lập và kiểm tra hạn mức tín dụng, thanh toán liên ngân hàng, huy động vốn, chấp nhận thẻ… Giải pháp cung cấp các API để các nhà cung cấp khác tích hợp kiểm soát hạn mức tập trung.

Quản lý kho hàng toàn diện

Module Inventory của Giải pháp được xây dựng như một module quản lý kho tổng quát, vượt khỏi nhu cầu chỉ quản lý tài sản và hồ sơ tín dụng. Có thể sử dụng module này để quản lý mọi loại công cụ dụng cụ, tài sản cố định, giấy tờ có giá (cổ phần, cổ phiếu), nguyên liệu sản xuất (phôi thẻ), ấn chỉ (sổ tiết kiệm), hàng tồn kho luân chuyển của khách hàng… Với hệ thống kho hàng và quy trình kiểm soát nhập xuất tài sản linh hoạt nhưng chặt chẽ, Ngân hàng chỉ cần một hệ thống Inventory duy nhất cho nhiều nhu cầu quản trị ngoài Giải pháp

Thiết kế mẫu biểu, báo cáo bằng các công cụ quen thuộc

Giải pháp sử dụng tiêu chuẩn Open Document Format để xây dựng các mẫu hồ sơ và hợp đồng tín dụng. Khác với các đối thủ cạnh tranh sử dụng các công cụ riêng của hãng yêu cầu người sử dụng phải học, Giải pháp chỉ cần người sử dụng và quản trị hệ thống có kiến thức trình bày văn bản bằng công cụ thông thường như Microsoft Office để thiết kế các mẫu hợp đồng nhúng vào hệ thống.

Module dynamic report là sự kết hợp sức mạnh của ngôn ngữ Oracle SQL*Plus và khuôn dạng báo cáo Open Spreadsheet, cho phép người sử dụng tùy biến báo cáo bằng phần mềm Microsoft Excel.

Tách biệt hoàn toàn quản lý hồ sơ tín dụng trên ECM

Các giải pháp khác: Quản trị nội dung toàn doanh nghiệp (ECM) được coi như một tùy chọn phụ thêm sau khi quá trình giải ngân hoặc phê duyệt đã kết thúc. Tài liệu được nhúng (attach) vào các luồng phê duyệt và lưu trữ trên cơ sở dữ liệu LOS, sau đó mới kết xuất sang ECM. Điều này dẫn tới 2 nhược điểm

 • Các tài liệu bị lưu trữ 2 lần dẫn tới lãng phí tài nguyên phần cứng của khách hàng
 • Không có những tính năng mạnh của một hệ thống quản trị nội dung như tìm kiếm, sắp xếp tài liệu theo nhiều chiều khác nhau như phân loại nội dung, cơ cấu tổ chức, hồ sơ tín dụng…

Giải pháp của chúng tôi: Việc lưu trữ tài liệu được tách bạch ra hệ thống ngoài ngay từ trong lõi thiết kế. Giải pháp chỉ lưu trữ mã tài liệu và đường link tới tài liệu. Ưu điểm của giải pháp là:

 • Cơ sở dữ liệu Giải pháp linh hoạt và tốc độ xử lý vận hành cao
 • Tận dụng được các thế mạnh của một hệ thống ECM mà các phần mềm quản trị workflow không làm tốt
 • Có thể tích hợp ECM bất kỳ do khách hàng chỉ định hoặc thay đổi trong tương lai.

Được thiết kế từ lõi dựa trên BPM

 • Các giải pháp khác: được xây dựng từ đầu theo công nghệ truyền thống, workflow engine tự phát triển và là một thành phần dành cho nhà sản xuất trong quá trình phát triển ứng dụng. Nhược điểm của giải pháp này là
  • Khách hàng không thể tùy biến tạo ra các quy trình mới, trừ khi phải có sự hỗ trợ của nhà cung cấp giải pháp
  • Chỉ sử dụng để giải quyết bài toán quản trị tín dụng, không có tầm nhìn toàn doanh nghiệp
 • Giải pháp của i-STS: Giải pháp chọn lựa sử dụng công nghệ Oracle BPM nổi tiếng toàn cầu và phát triển các quy trình trực tiếp trên BPM đó ngay từ thiết kế lõi. Ưu điểm là
  • Linh hoạt cao: Khách hàng có thể sửa đổi, copy các quy trình do i-STS cung cấp để tạo ra các quy trình tín dụng mới trong tương lai mà không cần i-STS thực hiện.
  • Đầu tư một lần, sử dụng lại nhiều lần. Khách hàng có thể sử dụng để xây dựng các quy trình mới ngoài tín dụng
  • Có thể tích hợp lại với một BPM khác do khách hàng chỉ định hoặc thay đổi trong tương lai. Phù hợp với Master Plan của LVPB về việc đầu tư hệ thống quản trị quy trình toàn doanh nghiệp

Kiến trúc mở hướng tới dịch vụ

Giải pháp được thiết kế theo kiến trúc đơn thể (modular) bằng cách cung cấp hàng trăm kết nối mở ra các hệ thống bên ngoài và có thể tùy biến linh hoạt sau khi bàn giao sản phẩm mà không cần sự can thiệp của nhà cung cấp.

 • Các API cho phép khởi tạo hồ sơ khách hàng, hồ sơ tín dụng, truy vấn tài sản từ các hệ thống bên ngoài. Ví dụ từ Internet banking, nhà cung cấp giải pháp có thể gửi một yêu cầu tới Giải pháp để thực hiện khởi tạo hồ sơ vay vốn
 • Hàng chục web service thực hiện query tại bất kỳ bước nào của worflow và các màn hình giao dịch cho phép thực hiện lấy thông tin từ nguồn bất kỳ.
 • Rất nhiều kết xuất thông tin được gọi tại các điểm kết thúc các bước của mỗi quy trình, cho phép tích hợp dễ dàng với các hệ thống giao dịch

Duy trì tính tương thích giữa các phiên bản

Nhiều phần mềm của đối thủ cạnh tranh không đảm bảo dung hòa giữa yêu cầu linh hoạt tùy biến phần mềm theo từng khách hàng với việc kiểm soát tập trung các phiên bản bởi nhà cung cấp. Nhà cung cấp không thể gửi phiên bản upgrade cho khách hàng mà không làm hỏng mã nguồn được tùy biến cho khách hàng đó.

Giải pháp duy trì tách biệt phiên bản của phần kernel code được kiểm soát bởi nhà cung cấp, các phần customer code được bàn giao cho khách hàng. Việc giao tiếp giữa code của nhà cung cấp và của khách hàng được tuân thủ theo API web service. Nhà cung cấp đảm bảo mọi customer code đều chạy tốt nếu tuân thủ theo đặc tả kỹ thuật API.

Kiểm soát quyền truy cập tới từng record

Nhiều nhà cung cấp giải pháp chỉ kiểm soát phân quyền truy cập tới các menu giao diện. Điều này chỉ có thể ngăn chặn được đối với nhân viên thông thường, nhưng các nhân viên IT hoàn toàn có thể bỏ qua giao diện nhập liệu, trực tiếp truy cập hệ thống thông qua các API gây ra rủi ro cho Ngân hàng

Giải pháp thiết kế hệ thống phân quyền theo nguyên tắc ACL (Access Control List). Mỗi record đều có thể có danh mục quyền hạn khác nhau, mỗi user khi logon vào hệ thống dù thông qua giao diện hay API đều được cấp security token kiểm soát và để lại dấu vết thông qua hệ thống auditing tự động.

Tin tức liên quan
  Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
  Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,