• Chưa triển khai phân bổ chi phí đừng làm data warehouse

    Chừng nào doanh nghiệp của bạn còn chưa triển khai được module phân bổ chi phí và lợi nhuận, đừng vội làm Data warehouse. Bài viết sau đây sẽ giải thích lý do vì sao
  • Quản trị tài sản công nghệ thông tin

    Các lãnh đạo doanh nghiệp thường hay có quan niệm: tài sản CNTT cũng là một phần của tài sản cố định trong ngân hàng và thường trao công việc này cho bộ phận Kế toán nến khi có một đề xuất về quản trị tài sản CNTT thường bị gạt phắt đi và yêu cầu phối hợp với bộ phận Kế toán để thực hiện việc này
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,