Giám sát tính sẵn sàng và hiệu năng của Internet banking thế nào

07:07' CH - Thứ tư, 11/05/2016

Giám sát dịch vụ Internet Banking chia thành nhiều lớp: giám sát trải nghiệm của người dùng cuối khi truy cập, giám sát hiệu năng hoạt động của máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu, giám sát các chỉ số sử dụng tài nguyên phần cứng.

Để kiểm tra trải nghiệm của người dùng truy cập nhanh hay chậm, gặp lỗi hay không, Solarwinds truy cập vào một trang URL theo chỉ định, tìm kiếm một cụm từ xuất hiện trong nội dung http response cũng như đo thời gian phản hồi của trang web.

Ví dụ khi người sử dụng truy cập vào trang login của ngân hàng, nếu xuất hiện cụm từ (1900 57 77 58), thời gian truy cập không quá 5 giây, tổng 5 lần truy cập liên tiếp không quá 20 giây nghĩa là trang web đang hoạt động tốt

Sử dụng Solarwinds component “http monitor” hoặc “https monitor”, khai báo các tham số URL, Search string, Response time thresholds như hình minh họa

Kết quả thu được đồ thị đo thời gian phản hồi của login page theo thời gian.

Để giám sát các lỗi logic bên trong application server, cần thiết phải kiểm tra log file trên máy chủ tìm kiếm các lỗi xảy ra trên hệ thống. Solarwinds cho phép sử dụng các đoạn mã viết bằng Perl, Unix shell hoặc VBScript.

Các log file được sinh ra dưới dạng “ebank_ejb.log_'yyyy-MM-dd-a'.log “ và “ebank_webapp.log_'yyyy-MM-dd-a'.log”nếu xuất hiện các cụm từ “ORA-04068” “SqlException” “ConnectException” nhiều hơn 1 lần trong thời gian 15 phút gần nhất thì cần cảnh báo cho người quản trị hệ thống

Đối với Database Oracle, ta có thể giám sát một số thông số quan trọng như tỉ lệ trúng buffer cache, dictionary cache, % trống trong các tablespace, trạng thái của listener (up/down),… bằng cách sử dụng các câu lệnh SQL query tới DB

Checking connection to database:

select count(*) from IBTSD_PROVINCE

Number of errors when interface to core banking today:

SELECT count(*) FROM IBTSD_SYS_LOG

WHERE (log_type = 'ERR_SYS_DATA' AND note LIKE '%CORE FAILED%')

and to_char(create_dt, 'DD/Mon/RR') like '%sysdate%'

Available Free Space (MB):

select sum(bytes/1024/1024) "Total_free_space, MB" from dba_free_space

Cuối cùng là giám sát sử dụng tài nguyên các máy chủ dịch vụ (CPU, RAM,…), Solarwinds trang bị sẵn các tính năng theo dõi các chỉ số quan trọng mà không cần quá nhiều công sức triển khai

Trên đây là phần mô tả sơ lược cách thức triển khai cũng như quy trình giám sát, phát hiện sự cố đối với ứng dụng Internet Banking. Qua đây, người quản trị dịch vụ sẽ có một cái nhìn tổng quan đối với dịch vụ, và có khả năng phát hiện ra sự cố một cách nhanh nhất. Nhằm mục đích nâng cao tính sẵn sàng cho hệ thống, mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất.

Tin tức liên quan
    Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
    Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,